Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

Integritetspolicy


Dokumentreferens: QSF-MKT.0046.SE - Rev 4

Introduktion

Välkommen till Amticos integritetsmeddelande.

Amtico respekterar din integritet och det är vår plikt att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande innehåller information om hur vi tar hand om dina personuppgifter samt information om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka dig fram till de specifika delar som anges nedan. Alternativt kan du hämta en pdf-version av policyn här. Det finns även en ordlista som förklarar innebörden av vissa termer som används i detta integritetsmeddelande.

 1. Viktig information och vilka vi är
 2. Uppgifter som vi samlar in om dig
 3. Hur samlas dina personuppgifter in?
 4. Hur vi använder dina personuppgifter
 5. Utlämnande av personuppgifter
 6. Internationella överföringar
 7. Datasäkerhet
 8. Datalagring
 9. Dina lagliga rättigheter
 10. Ordlista

1. Viktig information och vilka vi är

Syftet med detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur Amtico samlar in och behandlar dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till data som du tillhandahåller via denna webbplats och/eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar oss elektronisk kommunikation, köper eller önskar en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling eller undersökning.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid särskilda tillfällen då vi samlar in eller behandlar personliga uppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och avser inte att åsidosätta dem.

Kontrollant

Amtico består av olika juridiska enheter, och mer information om dem finns här. Dessa enheter ägs ytterst av Mannington Mills, Inc. Detta integritetsmeddelande har utfärdats på uppdrag av de europeiska enheterna inom Amtico-koncernen, så när vi nämner ”Amtico”, ”vi”, ”oss” eller ”våra” i detta integritetsmeddelande syftar vi på det aktuella europeiska företag i Amtico-koncernen som är ansvarigt för hanteringen av dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande omfattar inte de enheter inom Mannington Mills-koncernen som är baserade utanför Europa, vilka har sina egna separata integritetspolicyer. Amtico International Limited kontrollerar, och är ansvarigt för, denna webbplats och dina uppgifter.

Vi har utsett ett datasskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor relaterade till detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina lagliga rättigheter, kontakta datasskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

De fullständiga namnen på Amticos juridiska enheter inom Europa finns i avsnitt 10:

Fullständiga kontaktuppgifter till våra uppgiftsskyddsombud:

Amtico Holdings Limited:

Martin Stott, Head of Programmes and Business System

The Amtico Company Limited, Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, Storbritannien

Telefonnummer: +44 (0) 2476 861400

E-postadress: [email protected]

Amtico International GmbH, Im Taubental 11, D-41468 Neuss, Tyskland. +49 (0) 2131 359160
Amtico International AB, S:t Olofsgatan 11A, 753 21 Uppsala, Sverige. +46 (0) 8 584 233 24
Amtico International SAS, 36 Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrike. +33 (0) 1 55 38 95 70

KINAST Advokatbyrå mbH

Advokat Dr. Karsten Kinast, LLM.

Hohenzollernring 54, D-50672 Köln, Tyskland

Telefonnummer: +49 (0)221 222 183 0

E-postadress: [email protected]

Du har rätt att lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet, men vi skulle dock uppskatta om vi får chansen att hjälpa dig med dina problem innan du vänder dig till tillsynsmyndigheten, så kontakta oss först.

Ändringar av integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Den här versionen uppdaterades senast i Februari 2021 och tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under loppet av din relation med oss.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan göra det möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats, rekommenderar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

 

2. Uppgifter vi samlar in om dig

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person utifrån vilken personen ifråga kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma data).

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat ihop enligt följande:

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data såsom statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex. aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller sammankopplar aggregerade data med dina personuppgifter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt går att identifiera dig, behandlar vi dessa kombinerade data som personuppgifter, vilka kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om hälsa samt genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om kriminell belastning.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, är det inte säkert att vi kan fullfölja det avtal vi har eller försöker sluta med dig (t.ex. att förse dig med varor eller tjänster). Vi kan då komma att behöva avbryta leverans av en produkt eller avsluta en tjänst som du har köpt av oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet.

 

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, däribland:

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligast är vi använder dina personuppgifter i följande fall:

Klicka på för mer information om vilka typer av rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för behandling av personuppgifter, förutom för privatkunder (det vill säga icke-företagskunder) i samband med direktmarknadsföring via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att Kontakta oss.

Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan, i tabellform, sammanställt en beskrivning av alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka rättsliga grunder vi lutar oss mot för att göra detta. Vi har även angett vilka våra berättigade intressen är där så är lämpligt.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter.

Syfte/aktivitet

Typ av data

Rättslig grund för behandling, inklusive berättigat intresse

För att registrera dig som ny kund

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Fullföljande av ett avtal med dig

För att behandla och leverera din order, inklusive:

 1. Hantering av betalningar och avgifter
 2. Indrivning av pengar som ska betalas till oss

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Finansiella uppgifter

Transaktionsuppgifter

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 1. Fullföljande av ett avtal med dig
 2. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva in skulder som ska betalas till oss)

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:

 1. Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy
 2. Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Profiluppgifter

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 1. Fullföljande av ett avtal med dig att hålla våra register uppdaterade och nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet
 2. Nödvändigt för våra berättigade intressen för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster

För att göra det möjligt för dig att delta i en prisutlottning, tävling eller undersökning

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Profiluppgifter

Användningsuppgifter

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

 1. Fullföljande av ett avtal med dig
 2. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster för att utveckla dessa och få vår verksamhet att växa)
  Amtico International GmbH: Den rättsliga grunden för utskick av dokument till följd av inköp av varor är § 7 para 3 UWG.

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hantering av data)

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska uppgifter

 1. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, och förhindra bedrägerier och i samband med en företagsomorganisation eller omstrukturering av koncernen)
 2. Nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och relevanta annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering som vi förser dig med

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Profiluppgifter

Användningsuppgifter

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

Tekniska uppgifter

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster för att utveckla dessa och få vår verksamhet att växa, och för att utveckla vår marknadsföringsstrategi)

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och kundupplevelser

Tekniska uppgifter

Användningsuppgifter

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, samt att utveckla vår verksamhet och marknadsföringsstrategi)

För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska uppgifter

Användningsuppgifter

Profiluppgifter

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter rörande hur vissa personuppgifter används, särskilt vad gäller marknadsföring och reklam: Du kan uppdatera dina marknadsföringspreferenser via webbplatsen eller via [email protected] eller [email protected]

Specialerbjudanden från oss

Vi kan komma att använda dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, tekniska uppgifter, användningsuppgifter och profiluppgifter för att skapa en bild av vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi fastställer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kan komma att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du har givit oss dina uppgifter när du har deltagit i en tävling eller registrerat dig för en kampanj eller undersökning och, i alla dessa fall, inte har valt bort denna marknadsföring.

Tredjepartsmarknadsföring

Vi kommer aldrig att dela dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Välja bort marknadsföring

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmaterial till dig genom att kontakta oss med hjälp av formuläret på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss på [email protected] eller [email protected]

När du väljer bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller detta inte för personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av ett produkt-/tjänstköp, en garantiregistrering, en produkt-/tjänstupplevelse eller andra transaktioner.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare på att vägra ta emot alla eller vissa webbläsarcookies, eller på att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller sluta fungera korrekt om du inaktiverar eller vägrar ta emot cookies. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

Verktyg för rapportering och analys

Insticksprogram

Vår webbplats innehåller sociala insticksprogram från följande sociala nätverksplattformar: ”Facebook”( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), ”Google +” (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), ”Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), ”Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), ”YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and ”Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Personuppgifter om besökare på vår webbplats kan komma att samlas in via dessa insticksprogram, överföras till respektive plattform och länkas till besökarens konto på respektive plattform.

Amtico Holdings Ltd samlar inte in några personuppgifter via dessa sociala insticksprogram. För att förhindra att uppgifter överförs till aktörer i USA utan användarens kännedom tillämpar vi den så kallade Shariff-metoden på vår webbplats. Det innebär att varje insticksprogram inledningsvis bara integreras på webbplatsen i form av grafik. Grafiken innehåller en länk till webbsidan för respektive leverantör av insticksprogrammet. Du omdirigeras till den aktuella leverantörens plattform endast om du klickar på grafiken. Med hjälp av den här metoden ser vi till att inga personuppgifter överförs automatiskt till leverantörerna av de sociala insticksprogrammen när du besöker vår webbplats. Om du klickar på insticksprogrammens grafik kan uppgifter överföras till respektive leverantör och lagras där. Om du inte klickar på någon grafik sker ingen överföring av uppgifter mellan dig och respektive leverantör av insticksprogrammet.

När du klickar på ett socialt insticksprogram (t.ex. gillar, kommenterar eller delar) får respektive leverantör information om att du har besökt den plats där våra onlinetjänster visas. Detta gäller även om du inte har något användarkonto hos leverantören i fråga eller för närvarande inte är inloggad på ditt konto. Om du dock redan har ett användarkonto på den aktuella plattformen och är inloggad på detta konto medan du besöker vår webbplats, kommer uppgifterna som samlas in av det sociala insticksprogrammet att länkas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli länkad till ditt användarkonto på den sociala plattformen måste du logga ut från kontot innan du klickar på något socialt insticksprogram.

Vi vill göra er uppmärksamma på att Amtico Holdings Ltd inte kan påverka hur mycket uppgifter som samlas in och sparas av respektive leverantör. Vi känner inte till i vilken omfattning eller i vilket syfte uppgifter samlas in, och inte heller hur länge de sparas. Man bör dock utgå ifrån att åtminstone IP-adresser samt enhetsrelaterad information används och registreras av de sociala insticksprogrammen. Det är också möjligt att respektive leverantör använder cookies.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen som görs av respektive leverantör samt ytterligare behandling och användning av dina uppgifter finns i den dataskyddsinformation som anges på webbplatsen för respektive leverantör. Där hittar du även ytterligare information om dina rättigheter och val av inställningar för skydd av din integritet.

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
 3. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
 4. Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 5. YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
 6. Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som vi samlade in dem för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda dem av någon annan anledning och att denna anledning är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill ha en förklaring om hur behandlingen för det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syftet, Kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra detta.

 

5.Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i stycke 4 ovan.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer av tjänster använder dina personuppgifter för egna syften och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

 

6. Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom Amtico-koncernen och inom den bredare Mannington Mills-koncernen som äger Amtico-koncernen. Det kan innebära överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vissa av våra externa tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder implementeras:

Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss vid överföring av dina personuppgifter utanför EES.

 

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används, görs tillgängliga på ett otillåtet sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för anställda, agenter, leverantörer och andra tredje parter som har ett verksamhetsmässigt behov av att ha tillgång till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och har sekretessplikt.

Vi har infört rutiner för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om överträdelse där vi är lagligen skyldiga att göra så.

 

8. Datalagring

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla juridiska krav, bokföringskrav eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt gällande lagkrav.

Detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy, vilken du kan begära från oss genom att Kontakta oss.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi kan då komma att använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

 

9. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i relation till dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om dessa rättigheter:

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, Kontakta oss.

Vanligtvis krävs ingen avgift

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock komma att ta ut en skälig avgift om din begäran är klart ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi komma att vägra att tillgodose din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan komma att behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till personer som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också, för att påskynda vårt svar, komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det, om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar, ta oss längre än en månad. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

 

10. Ordlista

RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse betyder vårt affärsintresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen har lägre prioritet än konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen kontra eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att Kontakta oss.

Fullföljande av kontrakt innebär behandling av dina uppgifter där detta är nödvändigt för att kunna fullfölja ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant kontrakt ingås.

Att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär behandling av dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa en för oss laglig eller lagstadgad skyldighet.

TREDJE PARTER

Interna tredje parter

Andra företag inom Amtico-koncernen och/eller Mannington Mills-koncernen, som agerar som gemensamma kontrollanter eller behandlare och som är baserade i Tyskland, Sverige, Frankrike, Hongkong eller USA.

Externa tredje parter

Dina lagliga rättigheter

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”begäran om databasåtkomst”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

Begära korrigering av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig korrigerade. Vi kan dock behöva verifiera att de nya uppgifterna som du ger oss är korrekta.

Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort personuppgifter som vi inte har någon god anledning att fortsätta behandla. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot att dessa behandlas (se nedan), om vi har behandlat din information olagligen eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillgodose din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som, vid behov, kommer att meddelas dig när din begäran tas emot.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi lutar oss mot ett berättigat intresse (eller ett berättigat tredjepartsintresse) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund, eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi komma att visa att vi har avgörande rättsliga grunder att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet; (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera dem; (c) om du, för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, har ett behov av att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem; eller (d) om du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har åsidosättande rättsliga grunder att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen har givit samtycke till att vi får använda eller information som vi har använt för att fullfölja ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten för eventuell behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke är det inte säkert att vi kommer att kunna erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta när du återkallar ditt samtycke.

Lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet: Du kan kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du normalt bor, där du arbetar eller där vårt huvudkontor är beläget.

 

AMTICO-KONCERNENS JURIDISKA ENHETER

Företagsnamn

Säte

Maneto (UK) 2 Limited

Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA

Amtico Holdings Limited

Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA

The Amtico Company Limited

Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA

Amtico International Pty

4 Narrun Crescent, Telopea, NSW 2117, Australia

Amtico International Limited

Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA

Amtico International GmbH

Im Taubental 11, 41468 Neuss, Tyskland

Amtico International SAS

36 Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrike

Amtico International AB

S:t Olofsgatan 11A, 753 21 Uppsala, Sverige

Amtico International Hong Kong Limited

Room 2003, 20/F, OfficePlus, 303 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

The Amtico Company Pension Trustee Limited

Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA