Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

Zonindelning av golv för kommersiella miljöer

posted: augusti 2017

Många inredningsarkitekter väljer med framgång att kombinera områdesindelning av större golvytor med funktionsbaserad layout för att förbättra användarnas upplevelser av byggnaden. Zonindelning av golv gör denna resa mer intressant och mer visuellt stimulerande.

FED Restaurant case study, med flera olika designer från Amtico Signature kollektionen.

FED Restaurant case study, med flera olika designer från Amtico Signature kollektionen.

 Fördelarna med zonindelning:

  • Flödet i ett område är instinktivt
  • Den vägleder dig till specifika områden (ex. tysta utrymmen i ett område bortom bullret och stöket runt hörnet, för att slippa akustiska konflikter).
  • Återspeglar miljötypen och vilken typ av aktiviteter som äger rum där (ex. en informell, avslappnad och till och med kreativ design för en kontorsmiljö)
Utvalda designer från Amtico Signature kollektionen.

Utvalda designer från Amtico Signature kollektionen.

Varför använda zonindelning?

Det handlar inte bara om att beakta hur ett golv passar in i utrymmet. Det kan finnas flera golvytor inom en och samma utrymme, så hur skiljer vi ut dessa? 

Zonindelningen kan uppmuntra ett visst beteende över en yta, något som kan åstadkommas genom att variera produktfärger, läggningsmönster och läggriktning – eller en kombination av alla dessa.

Trenden med öppna planlösningar i kommersiella miljöer skapar det perfekta landskapet för många olika golvmönster. Faktum är att många företag och kommersiella organisationer ordnar lokalerna i zoner, var och en avsedd för speciella aktiviteter eller avdelningar.

Det är enkelt att skapa zoner och golveffekter med LVT. Som ett resultat av detta blir zonindelning allt vanligare, då det skapar flöde och platser av intresse i större utrymmen. Det är också en effektiv metod för att framhäva gångvägar, färglägga zonområden och ange specifika utrymmen utan att använda skriftlig skyltning. Olika färger och mönster kan också användas såväl för att ange övergången från en zon till en annan som för att bidra till att skapa funktionsområden.

Vygon Motorola Building case study - utvalda produkter: Exposed Concrete och Refined Concrete från Amtico Signature kollektionen.

Vygon Motorola Building case study - utvalda produkter: Exposed Concrete och Refined Concrete från Amtico Signature kollektionen.

Zonindelning i action

Kommersiella byggnader där det är vanligt med zonindelning inbegriper hotell, stora livsmedelsbutiker, köpcentrum, varuhus och studentbostäder. Bibliotek, museum och gallerier kan också ha nytta av zonindelning, och detta gäller också flygplatser och andra transportterminaler och även sjukhus, skolor och universitet.

Ett väldesignat zonindelningskoncept medger sömlös övergång mellan områden, samtidigt som en stark visuell identitet bibehålls. Exempelvis kan zoner dela samma övergripande plan och samtidigt skilja sig från varandra genom att man använder olika färgstänk. Genom att utnyttja det breda utbudet av färger och läggningsmönster som erbjuds kan våra kollektioner skapa en elegant och intressant zonindelad miljö.

LVT-golv kan också användas med kontrasterande material; exempelvis kan det kombineras med en textilplatta vid en ingång innan man kommer in till ett mer designstyrt område.

Amticos LVT-kollektioner är extremt mångsidiga inom en stor mängd olika kommersiella sektorer. Beställ varuprover och se själv den exceptionella kvaliteten och detaljrikedomen hos våra produkter.