Amtico använder cookies för att leverera sina tjänster. När du använder vår webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt beskrivningen i vår cookie-policy. close icon

Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

Livscykel

Sidor i det här avsnittet:

Livscykel

Att skapa effektivitet i
produkternas livscykel.

Att tillverka golv som håller under en livstid

Genom vår värdegrund kombinerar vi kreativitet och innovation med högsta kvalitet i design, tillverkning, produkter och service.

Vi är uppfyller ledande standarder och är dedikerade till att öka miljömedvetenheten i branschen. Våra produkter och processer uppfyller följande globala ackrediteringar.

R&D

Close

Kontinuerlig förbättring är det som driver vårt R&D-team mot utveckling av nya, mer hållbara och återvinningsbara produkter.

Genom vår innovationskultur fokuserar vi på:

  • Avfallsminimering som en viktig del av hela produktutvecklings- och produktionsprocessen. Smart design hela vägen.

  • Våra låga produktemissioner bidrar till god luftkvalitet inomhus.

  • Genom användning av PVC med låg vinylkloridmonomerhalt utvecklar vi miljösäkra och hållbara produkter.

  • Genom Amticos hållbara produkter med lång livslängd får våra kunder en långsiktig golvlösning med några av de längsta garantierna inom golvindustrin.

Next

Leverantörer

Close

Våra leverantörer är våra partners. Våra relationer bygger på ett gemensamt engagemang för att säkra produktionsprocesser och etiska försörjningsvägar från råvara till färdig produkt, enligt samma höga etiska krav som vi ställer på oss själva.

Säkra, högkvalitativa råvaror

När vi väljer råmaterial använder vi endast virgin-PVC från erkända och certifierade leverantörer till våra produkter. Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi produkter med ftalatfria och biobaserade mjukgörare och återvunna tillsatser.

Leverantörer engagerade i hållbarhet

Vår fabrik i England använder sig av leverantörer från EU som tillhör VinylPlus - en organisation som samlar producenter, leverantörer och distributörer av PVC för att skapa en långsiktig hållbarhetsram.

Next

Logistik

Close

Vårt nya distributionscenter i Pilot Park, Coventry är ett utmärkt exempel på hållbart byggande.

Byggnaden är BREEAM-certifierad som "Very Good". Byggnaden har bland annat avfallskvarn, solpaneler, regnvattenåtervinning och laddpunter för el-bilar.

Förutom att vi kan stötta vårt närområde, reducerar vårt nya logistikcenter manuell produkthantering och minskade interna produkttransporter.

Next

Tillverkning

Close

I tillverkningen utför våra dedikerade experter kontinuerligt 48 separata kvalitetskontroller dygnet runt.

I allt från råvara till kundleverans garanterar kontrollerna att alla aspekter av vår tillverkningsprocess arbetar för optimal effektivitet. Att vi tillverkar våra golv i Europa (Storbritannien) innebär att vi är nära våra stora marknader; Vår kontrollerade service, kvalitet och transport är effektiv och praktisk.

Next

Avfall

Close

Som ansvarstagande företag är en av våra prioriteringar att minska avfallet, och vi har gjort en betydande investering i våra fabriksprocesser för att uppnå det. Vi är helt engagerade i att kontinuerligt förbättra våra metoder för återanvändning och återvinning.

Återanvändning och återvinning

Allt vårt produktionsspill återvinns i produktion och ger upp till 40% återvunnet innehåll i våra stomskikt. Det vi inte kan återvinna i produktion återvinns genom externa partners.

Vårt förpackningsmaterial och tryckta material har för närvarande ca 60 % återvunnet innehåll. Vid varje lansering och nytryck försöker vi förbättra oss.
Amtico återvinner inte bara vårt produktionsspill i produktionen utan även installationsspill genom GBR golvåtervinning. Amticos golv är helt återvinningsbara. Vi försäkrar att nästan 100 % av våra interna förpackningar är återanvända eller återvunna.

Avfallssortering och destruktion

Det produktionsspill som inte kan återvinnas i nyproduktion återvinns genom externa partners till exempelvis skosulor och trafikkoner. Amtico är anslutna till GBR Golvåtervinning för återvinning av installationsspill i Sverige. För mer information gå in på Golvbranschens hemsida eller ta kontakt med Amtico för mer information.

Varför tar vi inte tillbaka våra uttjänta golv?

När golvet är uttjänt och rivs ut är det kontaminerat med lim och spackelrester. Idagsläget har vi själva ingen process för att kunna rena materialet tillräckligt för att använda i tillverkning av nya golv. Vi rekommenderar säker avfallshantering eller återvinning genom externa parter.

Med Golvbranschens Kretsloppsmärkning i Sverige kan du lätt identifiera de kemiska ämnen som ingår i en golvkonstruktion, närsomhelst under golvets hela livslängd. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara golvet på ett miljöriktigt sätt.

Next

Efter tillverkningen

Close

Vårt hållbarhetsarbete innefattar hela livscykeln från råvara till återvinning.

Våra erfarna team inom teknisk-service erbjuder support i allt från tekniska aspekter, installation och projektstarter till skötsel och underhåll för att golven skall kunna hålla så länge som möjligt.

Som i alla andra aspekter garanterar vi att vi kontinuerligt uppdaterar och förfinar våra guider och råd i linje med teknisk utveckling och praktisk användning.

Medel

Läs och ladda ner vår miljöredovisning.

PDF (2,5mb)

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt hållbarthets- och miljöarbete eller söker tekniska specifikationer, broschyrer eller prover för våra produkter kontakta oss på:

Telefon: +46 (0) 8 584 233 24 
E-post: info@amtico.se

back to top image