Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

AMTICOS FÖRSTA BIOATTRIBUTERADE LVT-GOLV

Att minska vår klimatpåverkan börjar med de produkter vi tillverkar. Därför är vi stolta över att kunna presentera Amtico Bio, vårt första LVT-golv med bioattribut.

 

Bioattributerad LVT är tillverkad av hållbar PVC från biomassa, en förnybar råvara som sparar mer än 90 % av koldioxidutsläppen jämfört med tillverkningen av standard-PVC.

 

När de specificeras med en av våra LVT-kärnkollektioner köper vi helt enkelt in den mängd bio-attributerad PVC som behövs för att göra beställningen. Genom att arbeta med massbalansprincipen, precis som försäljningen av grön energi, lägger vi grunden för en omställning från fossilberoende.

Lokaliseras, spåras och hanteras från skog till golv.

FÖRKLARING AV BIOMASSA

Vi använder noggrant utvalda och granskade biomassakällor för att skapa den förnybara etylen som ingår i vår bioattributerade PVC.

 

Icke-livsmedelsbaserad biomassa är ett förnybart organiskt material som kommer från källor som flerårigt gräs och snabbväxande träd. När träd av detta slag används i pappersmassaindustrin är en av biprodukterna råtallolja (CTO) som kan bearbetas till många användbara kolbaserade kemikalier, bland annat etylen, som används vid produktion av förnybar PVC.

Förbrukad matolja (UCO) är en annan avfallsprodukt som används till förnybar etylen. Den innehåller inga orenheter och fungerar på samma sätt som etylen från råtallolja.

Läs mer nedan om vår process från skog till golv.

ALL BIOMASSA ÄR INTE LIKADAN

Alla våra biomassakällor är biprodukter från andra produktionsprocesser. Till exempel huggs inga träd ned specifikt för råtalloljan som används för att skapa etylen. Detta ska inte förväxlas med andra processer som t.ex. produktion av träpellets, där träden avverkas för att skapa pellets som kan brännas för energiproduktion.

 

På samma sätt har bearbetningen av förbrukad matolja (UTO) för att skapa etylen och andra användbara kemikalier faktiskt en positiv effekt på återvinning och cirkularitet, eftersom oljan traditionellt sett skulle ha deponerats eller kasserats på ett miljöskadligt sätt. Eftersom oljan redan används i matlagningen konkurrerar den inte heller med livsmedelsproduktionen.

NÄR ANSVAR ÄR VIKTIGT VÄLJER DU AMTICO BIO

Massbalansprincipen innebär att vi noggrant balanserar mängden förnybar PVC med mängden koldioxidsnåla golv. Hela processen är oberoende granskad för att uppnå ISCC PLUS-certifiering för total transparens.

VI TILLVERKAR GOLV SOM ÄR ANPASSADE FÖR FRAMTIDEN

Amtico Bio kan specificeras för alla standardplankor och -plattor i våra produktserier Signature, Spacia och Form. Det biobaserade innehållet varierar mellan produktserierna. Se de tekniska specifikationerna för mer information.

VÅRA BIDRAG TILL EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR LVT-GOLV

Det är här vi står när det gäller innovation.

Vår syn på framtiden för golv handlar om data, verkliga mål och hårt arbete.

Det är här vi står när det gäller innovation.

Vår syn på hållbarhet

Vår syn på framtiden för golv handlar om data, verkliga mål och hårt arbete.