Korg (0)

Det är här vi står när det gäller hållbarhet

När du väljer ett Amtico-golv vill vi att du ska vara säker på att det bygger på grunder som skyddar vår planet och stärker våra medarbetare.

Så här följer en kort version av vår strategi för att tackla de stora utmaningarna.

Inte om 20 år, utan nu.

Amtico team in development lab

Den handlar om att forma vår framtid tillsammans

Den grundar sig på data, verkliga mål och hårt arbete

Amtico Factory Coventry UK

Vår nya hållbarhetsstrategi har utformats utifrån en djupgående undersökning av väsentligheter och omfattar fokusgrupper, undersökningar och data från hela vår verksamhet och golvbranschen i stort.

Den fokuserar vårt hållbarhetsarbete under de kommande fem åren inom fyra kärnområden som vi identifierat med hjälp av våra kunder och våra medarbetare.

Amtico Design Team
Amtico Quality Control Inspection

Vi är fortfarande fast beslutna att producera samma högkvalitativa produkt och oöverträffade design som våra kunder förväntar sig, men vi är fast beslutna att göra det med mindre miljöpåverkan.

Det är här vi står när det gäller:

Att bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringar

Att minska avfallet

Att minska avfallet

Att stärka människor

Vårt folk

Ledande innovation

Innovation

Påvisade framsteg vi har gjort

I slutet av 2021 publicerade vi de nyckeltal vi kommer att mäta under de kommande fem åren och vi förbinder oss att årligen rapportera enligt dessa. Men vi har alltid arbetat hårt för att ta hand om våra medarbetare och minimera vår påverkan på miljön.

Vi ställer höga krav på produkter och processer

Amtico har åtagit sig att arbeta för en stark bolagsstyrning och sunda affärsmetoder.

Polices & Accreditations

Våra policyer och ackrediteringar

Läs mer

Våra resultat

Ladda ned

Sustainability

Amtico Sustainability Report 2022

Läs mer