Korg (0)

Integritetspolicy

Introduktion

Välkommen till Amticos integritetsmeddelande.

Amtico respekterar din integritet och det är vår plikt att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande innehåller information om hur vi tar hand om dina personuppgifter samt information om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka dig fram till de specifika delar som anges nedan. Alternativt kan du hämta en pdf-version av integritetsmeddelandet här Det finns även en ordlista som förklarar innebörden av vissa termer som används i detta integritetsmeddelande.

 1. Viktig information och vilka vi är

 2. Uppgifter som vi samlar in om dig

 3. Hur samlas dina personuppgifter in?

 4. Hur vi använder dina personuppgifter

 5. Utlämnande av personuppgifter

 6. Internationella överföringar

 7. Datasäkerhet

 8. Datalagring

 9. Dina lagliga rättigheter

 10. Ordlista

1. Viktig information och vilka vi är

Syftet med detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur Amtico samlar in och behandlar dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till personuppgifter som du tillhandahåller via denna webbplats och/eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar oss elektronisk kommunikation, köper eller ber om en produkt (eller produktprov) eller tjänst eller deltar i en tävling eller undersökning eller samarbetar med oss genom sociala mediekanaler (t.ex. Instagram, Facebook och Pinterest).

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande i kombination med andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid särskilda tillfällen då vi samlar in eller behandlar personliga uppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar andra meddelanden och avser inte att åsidosätta dem.

Kontrollant

Amtico består av olika juridiska enheter. Mer information finns här. Dessa enheter ägs ytterst av Mannington Mills, Inc. Detta integritetsmeddelande har utfärdats på uppdrag av de europeiska enheterna inom Amtico-koncernen, så när vi nämner ”Amtico”, ”vi”, ”oss” eller ”våra” i detta integritetsmeddelande syftar vi på det aktuella europeiska företag i Amtico-koncernen som är ansvarigt för hanteringen av dina uppgifter. Den juridiska personen och personuppgiftsansvarige kommer att vara beroende av de aktiviteter i samband med vilka vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Kontakta oss om du är osäker på vilken enhet det rör sig om. Detta integritetsmeddelande omfattar inte de enheter inom Mannington Mills-koncernen som är baserade utanför Europa, vilka har sina egna separata integritetspolicyer.

Vi har utsett ett antal uppgiftsskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor relaterade till detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina lagliga rättigheter, kontakta det berörda uppgiftsskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

De fullständiga namnen på Amticos juridiska enheter inom Europa finns i avsnitt 10:

Fullständiga kontaktuppgifter till våra uppgiftsskyddsombud:

The Amtico Company Limited:

Martin Stott, Head of Programmes and Business Systems

The Amtico Company Limited, Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, Storbritannien

Telefon: +44 (0) 2476 861400

E-postadress: dpo@amtico.com

Amtico International GmbH, Grand Bateau, Hammer Straße 17, 40219 Düsseldorf, Tyskland. +49 (0) 2131 359160
Amtico International AB, S:t Olofsgatan 11A, 753 21 Uppsala, Sverige. +46 (0) 8 584 233 24
Amtico International SAS, 36 Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrike. +33 (0) 1 55 38 95 70

KINAST Advokatbyrå mbH

Advokat Dr. Karsten Kinast, LLM.

Hohenzollernring 54, D-50672 Köln, Tyskland

Telefonnummer: +49 (0)221 222 183 0

E-postadress: mail@kinast-partner.de

Webb: www.kinast.eu

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina problem innan du kontaktar tillsynsmyndigheten, så kontakta oss i första hand.

Ändringar av integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Den här versionen uppdaterades senast i mars 2024 och tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under loppet av din relation med oss.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan göra det möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats, rekommenderar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. Uppgifter vi samlar in om dig

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person utifrån vilken personen ifråga kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma data).

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat ihop enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn som ogift, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

 • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

 • Finansiella uppgifter inkluderar bankkonto och betalkortsuppgifter.

 • Transaktionsuppgifter inkluderar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt eller beställt av oss (inklusive produktprover) och information som du ger oss för att registrera din garanti.

 • Tekniska uppgifter inkluderar IP-adress, inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform, samt annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt denna webbplats.

 • Profiluppgifter omfattar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar, bilder/foton som laddats upp till vår Room Visualiser och foton eller inlägg som du skickar till oss eller tillåter oss att använda på vår webbplats, inklusive från dina konton på sociala medier.

 • Användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.

 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser i fråga om mottagande av marknadsföring från oss (inklusive önskemål om broschyrer) och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data såsom statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex. aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller sammankopplar aggregerade data med dina personuppgifter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt går att identifiera dig, behandlar vi dessa kombinerade data som personuppgifter, vilka kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om hälsa samt genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om kriminell belastning.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, är det inte säkert att vi kan fullfölja det avtal vi har eller försöker sluta med dig (t.ex. att förse dig med varor eller tjänster). Vi kan då komma att behöva avbryta leverans av en produkt eller avsluta en tjänst som du har köpt av oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, däribland:

 • Direkt interaktion. Du kan förse oss med dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter genom att fylla i formulär eller genom korrespondens med oss via post, telefon, e-post, webbchatt eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du:

 • ansöker om, beställer eller köper våra produkter eller tjänster;

 • skapar ett konto hos oss;

 • prenumererar på våra tjänster eller publikationer;

 • ber att vi ska skicka marknadsföringsmaterial (inklusive broschyrer) till dig;

 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning;

 • begär information om våra produkter eller tjänster,

 • ber om gratis produktprover,

 • registrerar din garanti

 • tillåter oss att använda dina foton/inlägg på sociala medier,

 • skapar en design med vår Room Visualiser, eller

 • ger oss feedback.

 • Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi komma att automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning och ditt surfbeteende. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniska uppgifter om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookiepolicy för mer information.

 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från tredje part och offentliga källor, inklusive följande:

 • Tekniska uppgifter från följande parter:

  1. analysleverantörer, t.ex. (men inte begränsat till) Google, baserade utanför EU;

  2. annonsnätverk, t.ex. (men inte begränsat till) Google, baserade inom och/eller utanför EU: och

  3. sökmotorleverantörer, t.ex. (men inte begränsat till) Bing, baserade inom och/eller utanför EU.

 • Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster och betalnings- och leveranstjänster, t.ex. (men inte begränsat till) Creditsafe, baserade inom och/eller utanför Storbritannien/EES.

 • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller aggregatorer, t.ex. (men inte begränsat till) PCA Predict, baserade inom och/eller utanför Storbritannien/EES.

 • Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor, t.ex. (men inte begränsat till) Companies House och Electoral Register, baserade inom Storbritannien/EES.

 • Identitets- och kontaktuppgifter från våra återförsäljarpartners, t.ex. (men inte begränsat till) John Lewis Partnership och andra oberoende återförsäljare, inklusive i relation till ordrar som du kan ha lagt på våra produkter eller produktprover.

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligast är vi använder dina personuppgifter i följande fall:

 • Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke

 • När vi behöver fullfölja avtalet som vi ska sluta eller har slutit med dig.

 • När det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) berättigade intressen, och dina intressen eller grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

 • När vi behöver följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

Klicka på för mer information om vilka typer av rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter.

Vi förlitar oss på samtycke på en rättslig grund sällan, vanligtvis endast under omständigheter där du är bosatt (dvs. icke-affärskunder) när det gäller att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post eller sms. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att Kontakta oss.

Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan, i tabellform, sammanställt en beskrivning av alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka rättsliga grunder vi lutar oss mot för att göra detta. Vi har även angett vilka våra berättigade intressen är där så är lämpligt.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver detaljer om den specifika rättsliga grund vi lutar oss mot för att behandla dina personuppgifter då mer än en grund har angivits i tabellen nedan.

Syfte/aktivitetTyp av dataRättslig grund för behandling, inklusive berättigat intresse
För att registrera dig som ny kund Identitetsuppgifter Kontakt Fullföljande av ett avtal med dig
För att behandla och leverera din order, inklusive: a. Hantering av betalningar och avgifter b. Indrivning av pengar som ska betalas till oss Identitetsuppgifter Kontakt Finansiella uppgifter Transaktionsuppgifter Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter a. Fullföljande av ett avtal med dig b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva in skulder som ska betalas till oss)
För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar: a. Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy b. Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning Identitetsuppgifter Kontakt Profil Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter a. Fullföljande av ett avtal med dig att hålla våra register uppdaterade och nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet b. Nödvändigt för våra berättigade intressen för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster
För att göra det möjligt för dig att delta i en prisutlottning, tävling eller undersökning Identitetsuppgifter Kontakt Profil Användnings Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter a. Fullföljande av ett avtal med dig b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster för att utveckla dessa och få vår verksamhet att växa) Amtico International GmbH: Den rättsliga grunden för utskick av dokument till följd av inköp av varor är § 7 para 3 UWG.
För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hantering av data) Identitetsuppgifter Kontakt Tekniska a. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, och förhindra bedrägerier och i samband med en företagsomorganisation eller omstrukturering av koncernen) b. Nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet
För att leverera relevant webbplatsinnehåll och relevanta annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering som vi förser dig med Identitetsuppgifter Kontakt Profil Användning Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter Tekniska a. Samtycke b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster för att utveckla dessa och få vår verksamhet att växa, och för att utveckla vår marknadsföringsstrategi)
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och kundupplevelser Tekniska Användnings a. Samtycke b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, samt att utveckla vår verksamhet och marknadsföringsstrategi)
För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig Identitetsuppgifter Kontakt Tekniska Användnings Profil a. Samtycke b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)
För att vi ska kunna skicka dig varuprover och/eller broschyrer Identitetsuppgifter Kontakt Tekniska a. Fullföljande av ett avtal med dig b. Samtycke c. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)
Registrera din garanti Identitetsuppgifter Kontakt Tekniska a. Fullföljande av ett avtal med dig
För att använda bilder som du har laddat upp till vår Room Visualiser eller foton och/eller inlägg som du har skickat till oss eller gett oss tillåtelse att använda, inklusive bilder på dina sociala mediekanaler på vår egen webbplats i syfte att marknadsföra våra produkter. Identitetsuppgifter Kontakt Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter a. Samtycke b. Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter rörande hur vissa personuppgifter används, särskilt vad gäller marknadsföring och reklam: Du kan uppdatera dina marknadsföringspreferenser via webbplatsen eller via dpo@amtico.com (för våra brittiska enheter) eller dsb@amtico.com (för våra europeiska enheter).

Specialerbjudanden från oss

Vi kan komma att använda dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, tekniska uppgifter, användningsuppgifter och profiluppgifter för att skapa en bild av vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi fastställer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kan komma att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du har givit oss dina uppgifter när du har deltagit i en tävling eller registrerat dig för en kampanj eller undersökning och, i alla dessa fall, inte har valt bort denna marknadsföring.

Tredjepartsmarknadsföring

Vi kommer aldrig att dela dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Välja bort marknadsföring

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmaterial till dig genom att följa opt-out-länkarna i något av de marknadsföringsmeddelanden som vi skickat till dig eller genom att kontakta oss med hjälp av formuläret på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss på dpo@amtico.com (för våra brittiska enheter) eller dsb@amtico.com (för våra europeiska enheter).

När du väljer bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller detta inte för personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av ett produkt-/tjänstköp, en garantiregistrering, en produkt-/tjänstupplevelse eller andra transaktioner.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare på att vägra ta emot alla eller vissa webbläsarcookies, eller på att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller sluta fungera korrekt om du inaktiverar eller vägrar ta emot cookies. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

Verktyg för rapportering och analys

Statistik och analysverktyg

Microsoft Clarity

Vår webbplats använder verktyget Microsoft Clarity från Microsoft Ireland Operations Limited (Ireland/EU). Verktyget används för att skapa en värmekarta. På så sätt kan vi bättre förstå vilka delar av vår webbplats som är i fokus och var sårbarheter finns. För detta ändamål analyseras ditt användarbeteende på vår webbplats.

Juridisk grund: Vi använder Microsoft Clarity om du har givit ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR. Vi erhåller ditt samtycke när du besöker våra webbplatser via cookie-bannern på vår webbplats. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas via cookie-sidan (opt-out) https://www.amtico.com/sv/integritet/cookiespolicy/ .

De personuppgifter som behandlas omfattar din IP-adress, din plats, din webbläsarinformation, din skärmupplösning, din språkpreferens, den webbplats du besökt och, i förekommande fall, undersidor, datum och tid för din åtkomst, liksom klick, skrollningar och musrörelser. Du kan förhindra insamling och behandling av uppgifter genom att inaktivera inställningen av cookies på följande länk: https://www.amtico.com/sv/integritet/cookiespolicy/. När det gäller Microsoft-tjänster kan överföring av data till Microsoft Corp. i USA inte uteslutas. För mer information om sekretess på Microsoft, se: https://privacy.microsoft.com/en-GB/privacystatement.

Lagringsperiod: Datan kommer att lagras under en period på högst 13 månader.

Google Analytics och Google Analytics 4

Google Analytics är ett verktyg för räckviddsanalys. Detta samlar in data som t.ex. användare, sessioner, sessionens varaktighet, operativsystem, enhetsmodeller eller region. Google Analytics används också för att mäta och optimera hur framgångsrika annonseringskampanjer är.

Juridisk grund: Vi erhåller ditt samtycke när du besöker våra webbplatser via cookie-bannern på vår webbplats (art. 6 (1) (a) i GDPR ); Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy; Databehandlingsavtal: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Möjlighet till invändning (opt-out): Vid användning av Google Analytics kan dina data överföras till tredje land, som t.ex. USA. Baserat på Europeiska kommissionens beslut av den 10 juli 2023 om adekvat skyddsnivå för personuppgifter (DPF), avgjordes att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå - jämförbar med den som finns i Europeiska unionen - för överförda personuppgifter som överförts till amerikanska företag enligt det nya ramverket. För mer information om behandlingen av dina personuppgifter som görs av Google LLC, vänligen besök: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Personuppgifter: Vi tar emot olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsetid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data tilldelas användarens respektive ändenhet. Den IP-adress som överförs och förkortas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data som innehas av Google. De data som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i högst 14 månader och raderas därefter. Med Google Analytics kan vi dessutom bland annat: Registrera dina mus- och skrollrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningsteknik i dataanalys.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter. Vi kan se dina personuppgifter i 14 månader.

Google Ads --före detta Google AdWords

Google Ads är ett onlineannonseringsprogram som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Målinriktade annonser kan dessutom visas på grundval av användardata som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt genom att t.ex. analysera vilka sökord som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi se om användaren har utfört vissa handlingar. Vi kan t.ex. utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickats på och hur ofta, och vilka produkter som visades eller köptes oftast. Denna information används för att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som klickade på våra annonser och vilka handlingar de utförde. Vi tar inte emot någon information som gör det möjligt för oss att identifiera användaren personligen. Google självt använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering. Google Ads konverteringar omfattas av en konverteringsspårningsperiod på 1 till 90 dagar. Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR. Samtycke kan återkallas när som helst.

Vid användning av Google Ad kan dina data överföras till tredje land, som t.ex. USA. Baserat på Europeiska kommissionens beslut av den 10 juli 2023 om adekvat skyddsnivå för personuppgifter (DPF), avgjordes att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå - jämförbar med den som finns i Europeiska unionen - för överförda personuppgifter som överförts till amerikanska företag enligt det nya ramverket. För mer information om behandlingen av dina personuppgifter som görs av Google LLC, vänligen besök: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Algolia

På vår webbplats använder vi Algolia Instantsearch, en sökmotortjänst som tillhandahålls av Algolia Inc. ("Algolia") för att söka och indexera innehåll. Genom att använda Algolia Instantsearch kommer din IP-adress och sökfråga att överföras till en Algolia-server och lagras där för statistiska ändamål. Vänligen se Algolias användarvillkor samt Algolias https://www.algolia.com/policies/privacy/.

Algolia överför inte de insamlade datan till tredje part, utan behandlar dem uteslutande internt för statistiska utvärderingar och övervakning av sina tjänster. Vi tar endast emot aggregerade uppgifter, t.ex. antalet sökningar (dagligen/veckovis/månadsvis) efter specifika termer eller nyckelord eller sökfrågor som inte ger några resultat från webbplatsen.

Användningen av Algolia Instantsearch är i syfte att göra det lättare att hitta informationen på vår webbplats och därmed säkerställa användarvänlighet. Detta är också vårt berättigade intresse i den mening som avses i art. 6 (1) (f) i GDPR.

Uppgifterna kommer att lagras på Algolias server under en period på 90 dagar.

Sociala medier

Facebook

Vi driver en fansida på Facebook för att informera om våra tjänster, för allmän kundkontakt och för att genomföra olika kampanjer i samband med vårt tjänsteutbud.

När du besöker vår fansida behandlar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland ("Meta") dina personuppgifter, t.ex. för att tillhandahålla andra tjänster eller annonsering, i enlighet med Metas sekretesspolicy, som du kan visa under https://www.facebook.com/privacy/policy/.

I samband med vår Facebook-fansida använder vi Facebook Insights, som vi tar emot för att förbättra vårt erbjudande. Denna tjänst registrerar din aktivitet på vår fansida och gör den tillgänglig för oss i anonymiserad statistik. Denna ger oss insikter om bland annat aktiviteten hos våra besökare på fansajten, visningarna av vår webbplats, räckvidden för inlägg, visningar och genomsnittlig varaktighet för videospelningar, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda användare eller för administratören att få tillgång till enskilda användarprofiler. Behandlingen sker oavsett om du är inloggad på Facebook eller är medlem i Facebooks nätverk.

Behandlingen utförs under gemensamt ansvar mellan Meta och oss. Grunden för detta är ett avtal om gemensamt ansvar i enlighet med art. 26 i GDPR, som du kan visa under https://www.facebook.com/privacy/policy/. För den fortsatta behandlingen av uppgifterna ansvarar ensamt Meta Platforms Ireland Limited, i synnerhet när det gäller överföringen av uppgifterna till moderbolaget Meta Platforms, Inc. i USA.

Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att förbättra vårt produktsortiment, tillhandahålla information och kontaktalternativ för intresserade parter och kunna spåra användningen av våra sociala medier, art. 6 (1) (f) i GDPR. I synnerhet gör det möjligt för oss att registrera räckvidden och effektiviteten för våra kampanjer, inlägg och andra aktiviteter genom behandlad statistik. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt optimera vår webbplats och vårt erbjudande i linje med våra behov.

Vi använder Metas funktion "Lead Ads" för att samla in och behandla vissa persondata om intresserade användare - så kallade leads - via ett kontaktformulär som visas på Facebooks webbplatser. Innehållet i och omfattningen av de uppgifter som begärs i detta formulär beror på fokuset för respektive lead-kampanj. Behandlingen av datan är strikt kopplad till de ändamål som eftersträvas med respektive lead ad-kampanj. Dessa ändamål anges tydligt för användaren i lead-annonsen eller i formuläret som tillhandahålls innan de uppgivna datan överförs.

Beroende på typen av lead ad-kampanj är den rättsliga grunden för databehandling antingen ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR (t.ex. för direktmarknadsföringsåtgärder såsom registrering för nyhetsbrev via e-post) eller vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR. Datan kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Vi hänvisar till dataskydds- och annonsinställningarna i användarnas profil på Facebook-plattformen liksom inom ramen för Facebooks samtyckesförfarande (rätt till invändning: opt-out-förfarande) och kontaktalternativ för att utöva informations- och andra rättigheter för registrerade i Facebooks https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Dessutom kan vi komma att dela ditt innehåll på vår kanal och kommunicera med dig, t.ex. via direktmeddelanden. I samband med detta behandlar vi ditt användarnamn och innehållet i kommunikationen. Den juridiska grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR att interagera med dig eller att svara på din kommunikation.

Instagram

Vi driver en kanal på Instagram för att informera om vårt tjänsteutbud, interagera med personer som är intresserade av vårt företag och för att genomföra andra kampanjer i samband med Amtico International GmbH.

När du besöker vår kanal behandlar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland ("Meta") dina persondata, t.ex. för att tillhandahålla andra tjänster eller annonsering i enlighet med Instagrams sekretesspolicy, som du  kan visa under https://privacycenter.instagram.com/policy.

I samband med driften av Instagram-kanalen använder vi Instagram Insights, som vi förses med för att förbättra vårt erbjudande. Denna tjänst registrerar din aktivitet på vår kanal och gör den tillgänglig för oss i anonymiserad statistik. Denna ger oss insikter om bland annat aktiviteten hos våra besökare på kanalen, visningarna av vår kanal, räckvidden för inlägg, visningar och genomsnittlig varaktighet för videouppspelningar, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån, och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda användare eller för administratören att få tillgång till enskilda användarprofiler. Behandlingen sker oavsett om du är inloggad på Instagram eller är medlem i Instagrams nätverk.

Behandlingen utförs under gemensamt ansvar mellan Meta och oss. Grunden för detta är ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med art. 26 i GDPR, som du kan visa under https://privacycenter.instagram.com/policy. För den fortsatta behandlingen av uppgifterna ansvarar ensamt Meta Platforms Ireland Limited, vilket i synnerhet inkluderar överföringen av uppgifterna till moderbolaget Meta Platforms, Inc. i USA. I USA

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra vårt produktsortiment, tillhandahålla information och kontaktalternativ för intresserade parter och kunna spåra användningen av våra sociala medier, art. 6 (1) (f) i GDPR. I synnerhet gör det möjligt för oss att registrera räckvidden och effektiviteten för våra kampanjer, inlägg och andra aktiviteter genom behandlad statistik.

Vi använder Metas funktion "Lead Ads" för att samla in och behandla vissa persondata om intresserade användare - så kallade leads - via ett kontaktformulär som visas på Instagram. Innehållet i och omfattningen av de uppgifter som begärs i detta formulär beror på fokuset för respektive lead-kampanj. Behandlingen av datan är strikt kopplad till de ändamål som eftersträvas med respektive lead ad-kampanj. Dessa ändamål anges tydligt i lead-annonsen eller i formuläret som tillhandahålls innan de uppgivna datan överförs.

Beroende på typen av lead ad-kampanj är den rättsliga grunden för databehandling antingen ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i GDPR (t.ex. för direktmarknadsföringsåtgärder såsom registrering för nyhetsbrev via e-post) eller vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR. Datan kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Vi hänvisar till dataskydds- och annonsinställningarna i användarnas profil på Instagram-plattformen liksom inom ramen för Instagrams samtyckesförfarande (rätt till invändning: opt-out-förfarande) och Instagrams kontaktalternativ för att utöva informations- och andra rättigheter för registrerade i Instagrams sekretesspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy.

Dessutom kan vi komma att dela ditt innehåll på vår kanal och kommunicera med dig, t.ex. via direktmeddelanden. I samband med detta behandlar vi ditt användarnamn och innehållet i kommunikationen. Den juridiska grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR att interagera med dig eller att svara på din kommunikation.

YouTube 

Vi driver en kanal på YouTube för att informera om våra tjänster, oss som arbetsgivare och andra aktiviteter som är relaterade till Amtico International GmbH.

När du besöker YouTube lagrar och behandlar Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som den som driver YouTube, persondata i enlighet med Googles sekretesspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=en

I samband med vår YouTube-kanal använder vi YouTube Analytics, som vi förses med för att förbättra vårt erbjudande. Denna tjänst registrerar din aktivitet på vår kanal och gör den tillgänglig för oss i anonymiserad statistik. Denna ger oss insikter om bland annat besök på vår webbplats, räckvidden för inlägg, genomsnittlig varaktighet för videospelningar, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda användare eller för administratören att få tillgång till enskilda användarprofiler. Behandlingen sker oavsett om du är inloggad på YouTube eller är medlem i YouTube.

Behandlingen utförs under gemensamt ansvar mellan YouTube och oss (art. 26 i GDPR). Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra vårt erbjudande, förse dig med ett informationsmedium och kunna spåra användningen av våra sociala medier, art. 6 (1) (f) i GDPR.

I enskilda fall kommer vi att kommunicera med dig (t.ex. via funktionen för direktmeddelanden). I samband med detta behandlar vi ditt användarnamn och innehållet i kommunikationen. Den juridiska grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR att interagera med dig och svara på din kommunikation.

Ytterligare information om databehandling och möjligheten att göra invändningar (opt-out) på YouTube finns i sekretesspolicyn, som du  kan visa under https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Denna webbplats använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker en av våra sidor som är försedd med Vimeo-videor upprättas en anslutning till Vimeos servrar. På så sätt informeras Vimeos server om vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom får Vimeo din IP-adress. Vi har dock ställt in Vimeo så att Vimeo inte ställer in annonserings-/spårningscookies, utan endast funktionella cookies (användar-/sessionsidentifierare) används som är nödvändiga för tillhandahållandet av videon.

Användningen av Vimeo baseras på ditt samtycke i den mening som avses i art. 6 (1) (a) i GDPR. Samtycke kan återkallas när som helst.

Överföringen av data till USA baseras på Europeiska kommissionens beslut av den 10 juli 2023 om adekvat skyddsnivå för persondata (DPF), som avgjorde att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå - jämförbar med den som finns i Europeiska unionen - för överförda persondata som överförts till amerikanska företag enligt det nya ramverket. För mer information om hanteringen av användardata, se Vimeos sekretesspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Pinterest

Vi har en sida på Pinterest där vi delar information om våra produkter.

När du besöker Pinterest lagrar och behandlar Pinterest Ltd., Palmerston House 2nd. Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"), som den som driver Pinterest, persondata i enlighet med Pinterests sekretesspolicy. Sekretesspolicyn finns på följande länk: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Dessutom använder vi Pinterest Insights, som vi förses med för att förbättra vårt erbjudande. Denna tjänst registrerar din aktivitet på vår kanal och gör den tillgänglig för oss i anonymiserad statistik. Denna ger oss insikter om antalet besök på vår webbplats, räckvidden för inläggen, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. Behandlingen sker oavsett om du är inloggad på Pinterest eller är medlem i Pinterest.

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster och kunna spåra användningen av våra sociala medier, art. 6 (1) (f) i GDPR.

Vi kan komma att kommunicera med dig (t.ex. via direktmeddelande). I samband med detta behandlar vi ditt användarnamn och innehållet i kommunikationen. Den juridiska grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) i GDPR att interagera med dig och svara på din kommunikation.

Plugins

Insticksprogram

Vår webbplats innehåller sociala insticksprogram från följande sociala nätverksplattformar: ”Facebook”( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), ”Google +” (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), ”Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), ”Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), ”YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and ”Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Personuppgifter om besökare på vår webbplats kan komma att samlas in via dessa insticksprogram, överföras till respektive plattform och länkas till besökarens konto på respektive plattform.

Amtico Holdings Ltd samlar inte in några personuppgifter via dessa sociala insticksprogram. För att förhindra att uppgifter överförs till aktörer i USA utan användarens kännedom tillämpar vi den så kallade Shariff-metoden på vår webbplats. Det innebär att varje insticksprogram inledningsvis bara integreras på webbplatsen i form av grafik. Grafiken innehåller en länk till webbsidan för respektive leverantör av insticksprogrammet. Du omdirigeras till den aktuella leverantörens plattform endast om du klickar på grafiken. Med hjälp av den här metoden ser vi till att inga personuppgifter överförs automatiskt till leverantörerna av de sociala insticksprogrammen när du besöker vår webbplats. Om du klickar på insticksprogrammens grafik kan uppgifter överföras till respektive leverantör och lagras där. Om du inte klickar på någon grafik sker ingen överföring av uppgifter mellan dig och respektive leverantör av insticksprogrammet.

När du klickar på ett socialt insticksprogram (t.ex. gillar, kommenterar eller delar) får respektive leverantör information om att du har besökt den plats där våra onlinetjänster visas. Detta gäller även om du inte har något användarkonto hos leverantören i fråga eller för närvarande inte är inloggad på ditt konto. Om du dock redan har ett användarkonto på den aktuella plattformen och är inloggad på detta konto medan du besöker vår webbplats, kommer uppgifterna som samlas in av det sociala insticksprogrammet att länkas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli länkad till ditt användarkonto på den sociala plattformen måste du logga ut från kontot innan du klickar på något socialt insticksprogram.

Vi vill göra er uppmärksamma på att Amtico Holdings Ltd inte kan påverka hur mycket uppgifter som samlas in och sparas av respektive leverantör. Vi känner inte till i vilken omfattning eller i vilket syfte uppgifter samlas in, och inte heller hur länge de sparas. Man bör dock utgå ifrån att åtminstone IP-adresser samt enhetsrelaterad information används och registreras av de sociala insticksprogrammen. Det är också möjligt att respektive leverantör använder cookies.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen som görs av respektive leverantör samt ytterligare behandling och användning av dina uppgifter finns i den dataskyddsinformation som anges på webbplatsen för respektive leverantör. Där hittar du även ytterligare information om dina rättigheter och val av inställningar för skydd av din integritet.

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php

 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

 3. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

 4. Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 5. YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

 6. Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som vi samlade in dem för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda dem av någon annan anledning och att denna anledning är förenlig med det ursprungliga syftet. Kontakta oss om du vill ha en förklaring av hur behandlingen för det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syftet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra detta.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5.Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i stycke 4 ovan.

 • Interna tredje parter, enligt definitionen i Ordlista.

 • Externa tredje parter, enligt definitionen i Ordlista.

 • Tredje parter till vilka vi kan komma att välja att sälja, överföra eller sammanföra delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva eller gå samman med andra företag. Om en sådan förändring sker med vår verksamhet kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer av tjänster använder dina personuppgifter för egna syften och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

6. Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom Amtico-koncernen och inom den bredare Mannington Mills-koncernen som äger Amtico-koncernen. Det kan innebära överföring av dina uppgifter utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vissa av våra externa tredje parter är baserade utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför Storbritannien och EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför Storbritannien och EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder implementeras:

Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss vid överföring av dina personuppgifter utanför Storbritannien och EES.

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används, görs tillgängliga på ett otillåtet sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för anställda, agenter, leverantörer och andra tredje parter som har ett verksamhetsmässigt behov av att ha tillgång till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och har sekretessplikt.

Vi har infört rutiner för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om överträdelse där vi är lagligen skyldiga att göra så.

8. Datalagring

Hur länge kommer ni att behandla mina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla juridiska krav, bokföringskrav eller rapporteringskrav. Vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi skäligen tror att det finns en möjlighet till rättstvist med avseende på vår relation med dig.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt gällande lagliga, lagstadgade, skattemässiga, bokföringsmässiga eller andra krav.

Detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy, vilken du kan begära från oss genom att Kontakta oss.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi kan då komma att använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

9. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i relation till dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om dessa rättigheter:

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, Kontakta oss.

Vanligtvis krävs ingen avgift

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock komma att ta ut en skälig avgift om din begäran är klart ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi komma att vägra att tillgodose din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan komma att behöva be om specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till personer som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också, för att påskynda vårt svar, komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det, om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar, ta oss längre än en månad. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. Ordlista

RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse betyder vårt affärsintresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen har lägre prioritet än konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen kontra eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att Kontakta oss.

Fullföljande av kontrakt innebär behandling av dina uppgifter där detta är nödvändigt för att kunna fullfölja ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant kontrakt ingås.

Att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär behandling av dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa en för oss laglig eller lagstadgad skyldighet.

Samtycke innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i förväg.

TREDJE PARTER

Interna tredje parter

Andra företag inom Amtico-koncernen och/eller Mannington Mills-koncernen, som agerar som gemensamma kontrollanter eller behandlare och som är baserade i Tyskland, Sverige, Frankrike, Hongkong eller USA.

Externa tredje parter

 • Tjänsteleverantörer som agerar som behandlare, är baserade i och utanför Storbritannien och EES och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

 • Logistikleverantörer som vi använder för att leverera våra produkter eller produktprover.

 • Professionella rådgivare som agerar som behandlare eller gemensamma kontrollanter, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som är baserade i Storbritannien, EES och USA och tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.

 • HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som behandlare eller gemensamma kontrollanter, är baserade i Storbritannien, EES och USA och som under vissa omständigheter rapporterar om behandlingsaktiviteter.

 • Kreditinstitut som vi använder för att bedöma risker och förhindra bedrägeri.

Dina lagliga rättigheter

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”begäran om databasåtkomst”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

Begära korrigering av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig korrigerade. Vi kan dock behöva verifiera att de nya uppgifterna som du ger oss är korrekta.

Begär om radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort personuppgifter som vi inte har någon god anledning att fortsätta behandla. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot att dessa behandlas (se nedan), om vi har behandlat din information olagligen eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillgodose din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som, vid behov, kommer att meddelas dig när din begäran tas emot.

Invända mot behandling av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet; (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem; (c) om du behöver att vi ska behålla uppgifterna även om vi inte längre behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) om du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi behöver verifiera om vi har övergripande legitima skäl att använda dem.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet; (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera dem; (c) om du, för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, har ett behov av att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem; eller (d) om du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har åsidosättande rättsliga grunder att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen har givit samtycke till att vi får använda eller information som vi har använt för att fullfölja ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten för eventuell behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke är det inte säkert att vi kommer att kunna erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta när du återkallar ditt samtycke.

Lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet: Du kan kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du normalt bor, där du arbetar eller där vårt huvudkontor är beläget.

AMTICO-KONCERNENS JURIDISKA ENHETER

FöretagsnamnSäte
Maneto (UK) 2 Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
Amtico Holdings Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
The Amtico Company Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
Amtico International Pty 4 Narrun Crescent, Telopea, NSW 2117, Australia
Amtico International Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
Amtico International GmbH Grand Bateau, Hammer Straße 17, 40219 Düsseldorf, Deutschland.
Amtico International SAS 36 Avenue Hoche, 75008 Paris, France.
Amtico International AB S:t Olofsgatan 11A, 753 21 Uppsala, Sweden.
Amtico International Hong Kong Limited Room 2003, 20/F, OfficePlus, 303 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
The Amtico Company Pension Trustee Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA
Mannington Corporate Structure

Dokumentreferens: QSF-MKT.0046.SE - Rev 7