Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

Det är här vi står när det gäller hållbarhet

När du väljer ett Amtico-golv vill vi att du ska vara säker på att det bygger på grunder som skyddar vår planet och stärker våra medarbetare.

Så här följer en kort version av vår strategi för att tackla de stora utmaningarna.

Inte om 20 år, utan nu.

Den handlar om att forma vår framtid tillsammans

Den grundar sig på data, verkliga mål och hårt arbete

Vår nya hållbarhetsstrategi har utformats utifrån en djupgående undersökning av väsentligheter och omfattar fokusgrupper, undersökningar och data från hela vår verksamhet och golvbranschen i stort.

Den fokuserar vårt hållbarhetsarbete under de kommande fem åren inom fyra kärnområden som vi identifierat med hjälp av våra kunder och våra medarbetare.

Vi är fortfarande fast beslutna att producera samma högkvalitativa produkt och oöverträffade design som våra kunder förväntar sig, men vi är fast beslutna att göra det med mindre miljöpåverkan.

Det är här vi står när det gäller:

Att bekämpa klimatförändringar

Att bekämpa klimatförändringar

Läs mer

Påvisade framsteg vi har gjort

I slutet av 2021 publicerade vi de nyckeltal vi kommer att mäta under de kommande fem åren och vi förbinder oss att årligen rapportera enligt dessa. Men vi har alltid arbetat hårt för att ta hand om våra medarbetare och minimera vår påverkan på miljön.

Augusti 2019

Lansering av vårt nya återvinningssystem för prover i Storbritannien. Genom detta blir det möjligt för kunder att returnera prover gratis så att de kan återvinnas i våra produkter.

Oktober 2018

Vi upp nådde ISO18001 första gången och migrerade till ISO45001 26/11/2000.

Juni 2018

Våra tillverkningsingenjörer banade väg när det gäller en ny teknik för termisk avbildning som har gjort det möjligt för oss att minska produktionsspillet med över 50 %.

Januari 2018

Vi fick BREEAM-betyget ”mycket bra” för vårt helt nya, specialbyggda distributionscenter i Storbritannien.

December 1995

Vårt miljöledningssystem ackrediterades första gången enligt ISO 14001.

September 2021

Lansering av Responsible Foundations, vår nya hållbarhetsstrategi.

December 2020

100 % av hela vårt koldioxidavtryck i Storbritannien från 2019 och 2020 kompenseras av investeringar i certifierade gröna projekt genom FN:s klimatkompensationsprogram.

Vi ställer höga krav på produkter och processer

Amtico har åtagit sig att arbeta för en stark bolagsstyrning och sunda affärsmetoder. 

Våra policyer och ackrediteringar

Våra policyer och ackrediteringar

Läs mer

Våra policyer och ackrediteringar

Våra policyer och ackrediteringar

Läs mer

Våra resultat

Phthalate Free

Indoor Air Comfort Gold

M1

Global Green Tag

Floor Score